Piotr Wajrak

- dyrygent, pedagog, menedżer kultury, trener biznesu.

Dlaczego Piotr Wajrak?

Dyrygent wszechstronny, ambitny i doświadczony. Pierwsze zainteresowania dyrygenturą rozwijał pod opieką prof. Adama Natanka. Absolwent klasy prof. Bogusława Madeya - wybitnego znawcy zagadnień skutecznej techniki dyrygowania wypływającej z krytycznej analizy interpretacyjno-wykonawczej partytury.

W Teatrze Wielkim-Operze Narodowej przygotowywał codzienny repertuar tej sceny, dyrygował ważnymi spektaklami. Najmłodszy asystent w historii, któremu powierzono prowadzenie premiery na scenie głównej (Straszny dwór 1998). Miał zaszczyt dyrygować podczas odsłonięcia Kwadrygi Apollina na frontonie Teatru. Dyrygował w operach Bydgoszczy, Krakowa, Poznania, Gdańska i Szczecina, podczas tournee zagranicznych, pracował z orkiestrami Teatro La Fenice w Wenecji i Carlo Felice w Genui, oraz w Teatro de Bellas Artes w Bogocie. Prowadzi koncerty w filharmoniach. Nagrywa płyty. Realizuje wydarzenia kulturalne w kościołach, halach sportowo-widowiskowych, salach konferencyjnych i w plenerze.

Artysta - twórczo opracowuje partytury, odkrywa nieznane wartości uznanych dzieł, perfekcyjnie słyszy, diagnozuje i usuwa usterki dzieł w płaszczyznach: kompozytorskiej, edytorskiej i wykonawczej, partner dla współpracowników na scenie i estradzie, wspiera, łagodzi stres sceniczny. Dyryguje w niezwykłym stylu, z gestu wypływa muzyka, którą słyszysz. Buduje porządek i bezpieczeństwo w warstwie wykonawczej, kieruje przepływem emocji w warstwie wrażeń.

Dyrektor artystyczny (oraz p.o. naczelnego) Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej (2004-2008) i Filharmonii Lubelskiej (2017/8), gdzie zaproponował publiczności niebanalny, interesujący i różnorodny program, poszerzył ofertę artystyczną, poprawił wizerunek instytucji poprzez odpowiednie działania merytoryczne oraz reklamowo-promocyjne. Perfekcyjny organizator i koordynator wielkoobsadowych przedsięwzięć kulturalnych, doskonale znający problematykę zarządczą i inwestycyjną w budżetowych jednostkach kultury i oświaty. Absolwent studiów podyplomowych dla menadżerów kultury i zarządzania oświatą. Zarządzał programami operacyjnymi, projektami europejskimi, oraz procesami inwestycyjnymi w sferze kultury.

Menedżer konsekwentny w wymaganiach, sprawiedliwy w ocenie, traktuje powierzone grupy w sposób silnie zindywidualizowany. Łatwo nawiązuje kontakt, umie słuchać. Umiejętnie dobiera metody zarządzania organizacją pozwalające na komplementarny wzrost kompetencji zawodowych i społecznych. Cieszy się zaufaniem i uznaniem społeczności, w których działa. Ceniony współpracownik Instytutu Skutecznego Działania. Współtwórca i realizator autorskiego projektu szkoleniowego Budowa Zespołów Doskonałych. Umie współpracować i rozmawiać ze zwierzchnikami, jak i z zespołem. Dobry negocjator – wskazuje wspólne cele i godzi interesy stron. Skutecznie przewodzi organizacjom w okresach trudnych oraz w okresie zmian.

Pedagog. Doktor habilitowany sztuki na stanowisku profesora uczelni w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, nauczyciel dyplomowany. Dyrygent, kierownik artystyczny, wykładowca szkolnych i akademickich młodzieżowych orkiestr symfonicznych. Wielokrotnie nagradzany. Odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Zasłużony dla kultury polskiej).