Piotr Wajrak

- dyrygent, pedagog, menedżer kultury, trener biznesu.

Kim jestem?


Piotr Wajrak należy do grona najciekawszych dyrygentów swojego pokolenia. Twórcze opracowania wykonawcze partytur oraz niezwykły styl dyrygowania Piotra Wajraka zawsze wzbudzają gorącą reakcję publiczności i pozostawiają wspaniałe wrażenia artystyczne.

Kim jest dyrygent?

Dyrygent kreuje wykonania utworów muzycznych przez orkiestrę, chór, a w operze także solistów i balet. Praca dyrygenta polega na przeniesieniu pomysłów kompozytora zapisanych w partyturze w wymiar odpowiednio zsynchronizowanych fraz dźwiękowych w czasie rzeczywistym. Słuchacz „odbiera” tę pracę na żywo podczas koncertu lub przedstawienia w operze, albo słuchając nagrań radiowych i płytowych.
Piotr Wajrak dyryguje